Watt zum KVA-Rechner

  Enter watts: W  
  Enter power factor:    
       
  Result in kilovolt-amps: kVA  

Watt (W) nach Kilovolt-Ampere (KVA): S (kVA) = p (w) < i> / (1000 × pf )

Watt zum KVA-Rechner